Haber Detayı
31 Aralık 2018 - Pazartesi 13:43
 
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


 

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2018/553 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Isparta İl, Merkez İlçe, 1719 Ada, 6 Parsel, TURAN Mahalle/Köy, Satışa konu taşınmazın niteliği iki adet ahşap ev ve arsası niteliğinde ,hisseli taşınmaz olup, taşınmaz imar planı içinde olup, konut alanı olarak ayrılın sahasındadır.İmar da blok nizam , 3 kat imara müsaadelidir.Ön ve yap cephelerden 3,00 mt çekme mesafeli , köşe parsel olan taşınmazın batı cephesinde 2221 leylak nolu sokak , güneyinde 2220 nolu sokak , doğu cephesinde 2222 nolu sokak bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde iki adet eski ev bulunmaktadır.Ön tarafta bulunan evin toplam yüzölçümü102,50 m2 , arka tarafta bulunan evin yüzölçümü 95,50 m2 olup, her iki binanın da riskli yapı şerhinin bulunduğu tapu kayıtlarında mevcuttur.Tapu kaydında hisse sahipleri bellidir.Taşınmaz 431 ada 57 nolu parsel iken imar kanunun 18.maddesi uygulanarak yeni 1719 ada 6 parsele dönüşmüştür.Bu parsel üzerinde iki adet ahşap ev hisseli olarak iki kişiye aittir.Taşınmaz imar planı içerisinde düzgün imar parselidir.Elektrik su kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Şehir merkezine 500-600 mt mesafelidir.Çevresinde cami, okul, eski devlet hastanesi , askeri bina vardır.Arsanının yüzölçümü 497,25 m2 dir.Taşınmazın toplam arsa değeri 745,875 ,00 TL dir.Borçlunun hisse değeri 254.520,00 TL dir.Borçlunun hissesi 5656/16575 dir.Bu Hisse tapu kaydında 169,68 M2 dir. Beyanlar hanesinde riskli yapıdır beyanı vardır.

Adresi                          : Turan Mah.2220 Sok.No:70Merkez / ISPARTA

Yüzölçümü                  : 497,25 m2  (arsanın)

Arsa Payı                     : 5656/16575

İmar Durumu             :İmar planı içinde olup, konut alanı olarak ayrılın sahasında olduğu      belirtilmekle;imarda blok nizam ,3 katı imara müsaadelidir.

Kıymeti                        : 254.520,00 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    :Beyanlar hanesinde;

                                      6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.

                                     :E-12 VE E-10 nolu ev iki hissedara ait olup, borçluya ait değildir.

                                     :İmar düzenlemesine alınmıştır.

1. Satış Günü              : 20/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü              : 18/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                     : KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASI ZEMİN KATADLİYE İHALE SALONU MERKEZ /ISPARTA

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

             4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

             7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

             8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/553 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/12/2018

 

 

 

Ayşe GEZGİÇ MARAŞLI

İcra Müdür Yardımcısı

151178

 

vino:1254   

 

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: , T.C., , ISPARTA, , 2., İCRA, DAİRESİ,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort