Haber Detayı
23 Nisan 2019 - Salı 12:24
 
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2018/13119 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


T.C.
ISPARTA
2. İCRA DAİRESİ
2018/13119 ESAS
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, 8074 Ada, 1 Parsel, Gazikemal Mahalle/Köy,3 ve 4 kat , 6 Nolu Bağımsız Bölüm Tapu kayıtlarına göre satışa konu taşınmaz Isparta ili Merkez ilçesi Gazikemal mahallesi 8074 ada 1 nolu parsel 6 nolu dubleks mesken bağımsız bölüm.Ana taşınmaz niteliği bir bodrum bir zemin dört normal katlı kargir bina ve arsası olarak geçmekte olup, arsa yüzölçümü 267,09 m2 , arsa pay/payda oranı 154/1072 dir.Taşınmaz tam hisselidir.Taşınmaz dubleks daire olup içten merdivenlidir.Taşınmazın alt katında mutfak, salonve wcbulunmakta üst katında ise3 oda ve banyobulunmaktadır.Daire giriş kapısı çelik kapıdır.Mutfakta tezgahı mermer olup altı üst mutfak dolabı mevcuttur.Isınma şekli kaloriferlidir.Taşınmazın banyo ,wc olan bölümleri seramik kaplıdır.Oda taban zeminleri ahşap kaplamadır.Duvarları saten alçı üzeri boyadır.Taşınmaz 25.04.2002 tarih ve 21 sayı ile yapı kullanma izin belgesi almıştır.Yapı kullanma izin belgesine göre 6 nolu taşınmazın yüzölçümü 162 m2 dir.Yapı özellikleri bakımından 3.sınıf B yapı grubunda yer almaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren mimarlık ve mühendislik hizmetleri şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri , yapının mimarlık hizmetlerineesas olan sınıfı dikkate alınarak 3.sınıf B grubu yapıların birim fiyatı 966,00 TL/m2 dir.Satışa konu taşınmazın arsa hisse değeri 153.477,09 TL dir.Taşınmazın yüzölçümü 162,00 m2 dir.Taşınmazın değeri125.193,60 TL dir.Satışa konu taşınmazın arsa payı ile birlikte toplam değeri 278.670,69 TL dir.
Adresi : Gazikemal Mahallesi 1301 Sokak No:2 Kat:3 Daire :6Merkez / ISPARTA
Yüzölçümü : 267,09 m2
Arsa Payı : 154/1072
İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir
Kıymeti : 278.670,69 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir
1. Satış Günü : 14/06/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 10/07/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : KUTLUBEY MAHALLESİ6 MART CADDESİ ÖĞRETMENEVİ KARŞISI ESKİ ADLİYE BİNASIZEMİN KATADLİYE İHALE SALONU MERKEZ/ISPARTA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindekiTR 91 000 1500 1580 072 9049 3472 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13119 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2019             Vİ.NO:336 23-04-2019
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: T.C., ISPARTA, 2., İCRA, DAİRESİ, 2018/13119, ESAS,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Arşiv
Modül 1

istanbul escort şişli escort