Haber Detayı
11 Ekim 2017 - Çarşamba 15:20
 
T.C ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


T.C

ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2017/611

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Davacı S.S Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı vekili tarafından davalı Sibel Tuncel aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma davasında;

Dava konusu Isparta ili Merkez ilçesi, Aliköy Köyü 131 ada 91 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının Isparta Belediye Başkanlığı Belediye Encümeninin 17/02/2015 tarih ve 197 sayılı kararı ile davacı S.S Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, davalının hissesinin 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince satın alma usullerine göre kamulaştırılmasına karar verilerek işlemlere başlanmış, satın alma usulü gereğince yapılan kıymet takdirini kabul etmeyerek anlaşmazlık tutanağı imzalayan veya çağrıya rağmen görüşmelere katılmayan davalıya karşı 2942 S.K hükümleri gereğince taşınmazın kıymetinin tespiti ve  S.S Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına tescili talebiyle dava ikame edildiği; işbu dava ile ilgili davacı S.S Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı adına kamulaştırmaya konu taşınmaz maliği Ahmet Telli, Ali Telli, Aynu İnci, Gülsüm Karakaya, İsmahan Erkut, Leyla Yüzgeç, Mehmet Karakaya, Yakup Karakaya’nın 2942 S.K’nun 10 ve 14. Maddesi gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargı da iptal ve maddi hatalara karşı da düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davaların S.S Gül İki Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına yöneltileceği, idari yargı da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceğini ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan kurum adına tescil edileceği, hak sahiplerinin bedelin T.C Isparta Vakıflar Bankası A.Ş Merkez Şube’sine yatırılacağı ve davalının konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini de tebliğ tarihinden itibaren 14 günlük süre içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 ve 14. Maddesi hükümlerine istinaden ihtar ve ilan olunur. 29/09/2017

Vi.NO:1119

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: T.C, , ISPARTA, 1., ASLİYE, HUKUK, MAHKEMESİNDEN,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort escort istanbul