Haber Detayı
21 Şubat 2019 - Perşembe 11:11
 
İLAN ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İLAN
ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
A-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra İli İlçesi Mahalle / Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hazine İmar Durumu Tahmin Edilen Geçici Fiili Durumu İhale Tarihi ve Saati
No (m²) Hissesi      Bedel (TL)      Teminat (TL)                    
1    Isparta Merkez Sav Beldesi Arsa _ 156 13 89,94 Tam Konut Alanı 11.700,00 2.340,00 İşgalli 12.03.2019 09:00
2     Isparta Merkez Sav Beldesi Arsa _ 156 14 111,24 Tam Konut Alanı 14.500,00 2.900,00 Boş ve işgalsiz 12.03.2019 09:20
3     Isparta Merkez Sav Beldesi Taşlık Arazi _ _ 7230 53,66 Tam Konut Alanı 7.000,00 1.400,00 İşgalli 12.03.2019 09:40
4    Isparta Merkez Büyük Hacılar Köyü Arsa _ _ 2531 199,94 Tam Konut Alanı 17.000,00 3.400,00 İşgalli 12.03.2019 10:00
5    Isparta Merkez Büyük Hacılar Köyü Arsa _ _ 2710 84,17 Tam Konut Alanı 7.600,00 1.520,00 Boş ve işgalsiz 12.03.2019 10:20
6     Isparta Merkez Büyük Hacılar Köyü Arsa _ _ 2711 33,42 Tam Konut Alanı 2.850,00 570,00 Boş ve işgalsiz 12.03.2019 10:40
7    Isparta Merkez Küçük Hacılar Köyü Arsa _ _ 2179 377,35 Tam Konut Alanı 30.200,00 6.040,00 Boş ve işgalsiz 12.03.2019 11:00
8     Isparta Merkez Küçük Hacılar Köyü Arsa _ _ 2276 231,96 Tam Konut Alanı 19.750,00 3.950,00 İşgalli 12.03.2019 11:20
9    Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 168 4 43,78 Tam Konut Alanı 4.200,00 840,00 İşgalli 12.03.2019 11:40
10   Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 168 5 182,66 Tam Konut Alanı 17.400,00 3.480,00 İşgalli 12.03.2019 14:00
11  Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 174 36 144,78 Tam Konut Alanı 13.800,00 2.760,00 İşgalli 12.03.2019 14:20
12  Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 177 4 103,41 Tam Konut Alanı 9.850,00 1.970,00 Boş ve işgalsiz 12.03.2019 14:40
13  Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 179 32 610,32 Tam Konut Alanı 61.050,00 12.210,00 İşgalli 12.03.2019 15:00
14   Isparta Merkez Aliköy Arsa _ 179 34 150,28 Tam Konut Alanı 14.300,00 2.860,00 İşgalli 12.03.2019 15:20
15   Isparta Merkez Direkli Köyü Hamtoprak 35 _ 4102 1.049,79 Tam İmarsız 7.950,00 1.590,00 Boş ve işgalsiz 13.03.2019 09:00
16  Isparta Merkez Direkli Köyü Hamtoprak 35 _ 4103 1.050,24 Tam İmarsız 8.450,00 1.690,00 İşgalli 13.03.2019 09:20
17  Isparta Merkez Direkli Köyü Hamtoprak 35 _ 4104 1.049,74 Tam İmarsız 8.550,00 1.710,00 Boş ve işgalsiz 13.03.2019 09:40
18   Isparta Merkez Direkli Köyü Hamtoprak 35 _ 4105 1.046,76 Tam İmarsız 8.550,00 1.710,00 Boş ve işgalsiz 13.03.2019 10:00
19   Isparta Merkez Direkli Köyü Hamtoprak 35 _ 4107 2.845,08 Tam İmarsız 22.800,00 4.560,00 Boş ve işgalsiz 13.03.2019 10:20
20   Isparta Merkez Direkli Köyü Hamtoprak 35 _ 4108 1.048,94 Tam İmarsız 8.500,00 1.700,00 Boş ve işgalsiz 13.03.2019 10:40
21  Isparta Merkez Direkli Köyü Çalılık 19 _ 1665 1.100,00 Tam İmarsız 9.800,00 1.960,00 İşgalli 13.03.2019 11:00
22   Isparta Merkez Yakaören Köyü Arsa _ 214 40 870,86 Tam İskan Alanı 114.000,00 22.800,00 İşgalli 13.03.2019 11:20
23  Isparta Merkez Yakaören Köyü Hamtoprak _ 255 70 4.247,19 Tam İmarsız 65.000,00 13.000,00 Boş ve işgalsiz 13.03.2019 14:00
24  Isparta Merkez Yakaören Köyü Tarla _ 255 71 1.494,59 Tam İmarsız 26.950,00 5.390,00 İşgalli 13.03.2019 14:20
25  Isparta Merkez Sav Beldesi Arsa _ 167 2 3.060,51      1.244,34 Konut Dışı 200.000,00 40.000,00 Boş ve işgalsiz 13.03.2019 14:40
Kentsel 
Çalışma Alanı
 
B-İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ
Sıra İli İlçesi Mahalle / Köy Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hazine İmar Durumu Tahmin Edilen Geçici Fiili Durumu    İhale Tarihi ve Saati
No (m²) Hissesi      Bedel (TL)      Teminat (TL)  
1 Isparta Merkez Bozanönü Köyü Ham Toprak 21 - 4900 26.647,84 Tam İmarsız 6.747,00 2.024,10 400 m²'lik kısmı   13.03.2019 15:00
üzerinde Ahşap 
Baraka ve Tavuk 
Kümesi, kalan 
kısmı Boş
1) Yukarıdaki tablonun,
          "A- Satışı Yapılacak Taşınmazlar" kısmında bulunan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı,
          "B- İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz kısmında bulunan taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca, Pazarlık Usulü ile Organize Hayvancılık/Hayvancılık yapılmak üzere irtifak hakkı tesisi,
ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2)   İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminata ait belge,
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2019 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
vermesi gerekmektedir.
3) Satışı yapılacak taşınmaz ile  irtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4) Posta ile yapılan müracaatlarda,  ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
5) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İlk yıl irtifak hakkı ve ön izin bedelleri, peşin olarak ödenir.
6) 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.İrtifak hakkı işlemlerinde ise ihale kararlarına ve sözleşme bedellerine göre ayrıca damga vergisi talep edilir.
7) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR
Vİ.NO:120    21-28/02/2019
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İLAN, ISPARTA, ÇEVRE, VE, ŞEHİRCİLİK, İL, MÜDÜRLÜĞÜNDEN,
Haber Videosu
Yorumlar
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort