Haber Detayı
28 Eylül 2017 - Perşembe 14:20
 
İLAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Aşağıda dökümü yazılı olan mülkiyeti belediyemize ait Çünür Mahallesi Köy için mevkii 168 ada 1 parselde bulunan 313, 76 m2’lik işyerinin 3 yıllık kiraya verilmek üzere 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulü ile 10.10.2017 günü saat 14:30’da ihaleye çıkartılacaktır.
 2. İhaleye girebilmek için;
 1. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, (İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetiminde ki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret  Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 2. Noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
 4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
 5. Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
 6. Adli sicil kaydı,
 1. İstekliler ikametgah ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
 2. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
 3. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 4. Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.
 5. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İlan olunur

 

 

SIRA NO              ADRESİ                      M2

 1. ÇÜNÜR MAH. KÖYİÇİ MEVKİİ 168 ADA 1 PARSELDE        313,76

BULUNAN İŞYERİ

 

MUHAMMEN BEDELİ                                    GEÇİCİ TEMİNAT                             İHALE TARİHİ

YILLIK                                                                   360 ₺                                                    10.10.2017

12.000 ₺ KDV

 

Vi.No: 1057

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: İLAN,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort