Haber Detayı
25 Nisan 2017 - Salı 09:53
 
ISPARTA DEFTERDARLIĞI
ISPARTA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


 

Vİ.NO: 380   25-28/04/2017

İLAN

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

                  Isparta İli, Merkez İlçesi, Yakaören (Lagus) Köyünde bulunan 1(bir) adet taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin ihale,  2886 Sayılı Yasanın  51/g  maddesi uyarınca Pazarlık  Usulü ile aşağıda yazılı tarih ve saatte Isparta Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

  1. İrtifak Hakkı tesis edilecek taşınmaza ait şartname mesai saatleri içerisinde Isparta Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2)  İhaleye  katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

  1. Tebligat  için Türkiye’de  gösterilecek adres beyanı,
  2. Gerçek  kişilerin  T.C  Kimlik  numarasını,  tüzel  kişilerin  ise  vergi  kimlik  numarasını,
  3. Geçici  teminata  ait  belge,

                      d) Özel  hukuk  tüzel  kişilerinin  yukarıda  belirtilen  şartlardan ayrı  olarak,  idare  merkezlerinin  bulunduğu  yer  Mahkemesinden  veya  siciline  kayıtlı  bulunduğu  Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2017 Yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak  kişilerin  tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri ; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile  tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin verilmesi gerekmektedir.

 3) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

      

İlan  olunur.

 

                                                                                                                                 

İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

 

KÖYÜ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ  (M2)

 

İRTİFAK HAKKINA KONU YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

İRTİFAK HAKKI SÜRESİ

 

 

İRTİFAK

 AMACI

İLK YIL TAHMİNİ İRTİFAK

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Yakaören (Lagus) Köyü

Arsa

30K-4B/32

7032

3

18.902,66 m2

 

 

8.902,66 m2

30 (otuz) Yıl

 

 

Spor Tesisi Yapılmak üzere

53.500,00 TL

16.050,00 TL

08.05.2017

10:30

 

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ISPARTA, DEFTERDARLIĞI, , ,
Haber Videosu
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Arşiv
sisli escort kartal escort istanbul escort escort istanbul şişli escort